Scop si obiective specifice

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general constă în îmbunătățirea capacității administrative, a calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliului Județean Teleorman prin introducerea unor proceduri simplificate pentru reducerea birocrației conform reglementărilor europene și naționale (digitizarea proceselor de administrare a documentelor și retro-digitalizarea documentelor din arhivă).

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Măsuri de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației prin digitizarea proceselor de administrare a documentelor la nivelul Consiliului Județean Teleorman.
 2. Retro – digitalizarea documentelor din arhiva Consiliului Județean Teleorman în vederea simplificării proceselor și procedurilor administrative și reducerea timpilor de efectuare a activităților curente.

Grupul țintă al proiectului

 1. Grupul țintă este format din circa 125 de persoane personal de conducere și de execuție și consilieri județeni, respectiv s-a estimat că acesta va fi format astfel:
  • personal de conducere – 5 (președinte, vicepreședinți, administrator public, secretar)
  • personal de conducere – 16 (directori executivi, directori executivi adjuncți, șefi servicii, șefi birou)
  • personal de execuție – 104 funcționari publici si personal contractual
  • consilieri județeni – 33 persoane