Home

Capacitate administrativa moderna si inovativa - cod 129754

Titlu Proiect Capacitate administrativa moderna si inovativa
Cod proiect 129754
Beneficiar: Județul Teleorman
Obiectiv general /Scopul proiectului Obiectivul general consta în îmbunatatirea capacitatii administrative, a calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliului Judetean Teleorman, din regiunea mai putin dezvoltata Sud-Muntenia, prin introducerea unor proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei conform reglementarilor europene si nationale (digitizarea proceselor de administrare a documentelor si retro-digitalizarea documentelor din arhivă).
Obiective specifice:
  • OS 1. Masuri de simplificare a procedurilor administrative si reducerea birocratiei prin digitizarea proceselor de administrare a documentelor la nivelul Consiliului Judetean Teleorman.
  • OS2. Retro-digitalizarea documentelor din arhiva Consiliului Judetean Teleorman in vederea simplificarii proceselor si procedurilor administrative si reducerea timpilor de efectuare a activitatilor curente.
Rezultate aşteptate:
  1. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate; – atins prin Rezultat proiect 1 – Implementarea sistemului de digitizare a proceselor de administrare a documentelor
  2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate; – atins prin Rezultat proiect 3 – Arhiva Consiliului Judetean retro-digitalizata
Data de începere: 14.06.2019
Perioada si durata de implementare: 20 luni
Valoarea totala a proiectului 2,893,002.56 lei, din care:
– 2,835,142.51 lei reprezentand asistență financiară nerambursabilă – 98% din valoarea eligibilă (Fondul Social European si Bugetul National)
– 57,860.05 lei reprezentand contribuție locală – 2% din valoarea eligibilă (Bugetul Consiliului Judetean Teleorman).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020;